พืชหมุนเวียน

การเกษตรถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ด้วยความที่ประเทศไทยค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติที่หลากหลาย นี่จึงเหมือนเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่ทำให้บ้านเราค่อนข้างที่จะโชคดีอย่างมากในเรื่องของการเกษตรหลายๆ ประเภท อย่างไรก็ตามหากมองย้อนกลับไปในอดีตการทำการเกษตรของคนไทยยังเป็นการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมคือในอดีตเคยทำกันมาอย่างไรก็จะทำแบบนั้นต่อๆ กันไป ส่งผลให้ในบางครั้งมักเกิดปัญหาต่างๆ ตามมาอย่างมากมาย จนเมื่อเริมมีคนนำเอาวิวัฒนาการต่างๆ เข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรก็ทำให้เกษตรกรสามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้มากกว่าเดิม สิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นทฤษฎีใหม่ในการทำการเกษตรก็คือ หลักการปลูกพืชหมุนเวียน

พืชหมุนเวียน

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจกับหลักการปลูกพืชหมุนเวียนกันก่อน สิ่งนี้ก็คือระบบการเกษตรรูปแบบใหม่ที่ใช้หลักการของการปลูกพืชหลายๆ ชนิด มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่ทำการปลูกในพื้นที่เดียวกันทว่าต่างช่วงเวลากันออกไปตามลำดับที่เหมาะสมของฤดูในการปลูกพืชนั้นๆ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อพื้นที่และตัวคนที่ทำการเกษตรเองด้วย เป็นการหลีกเลี่ยงการก่อตัวของเหล่าบรรดาศัตรูพืชหรือตัวกำเนิดโรคของพืชที่มักจะเกิดขึ้นตลอดเวลาหากว่าเราทำการปลูกพืชแบบเดิมๆ ในพื้นที่เดียวกันนี้เป็นระยะเวลานาน นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยเพิ่มสารอาหารให้กับเนื้อดินเป็นการสร้างความสมดุลให้กับสารอาหารของดินที่ถูกดูดไปสร้างการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่เคยปลูกแค่พืชชนิดเดียวเป็นระยะเวลายาวนาน ปกติแล้วการปลูกพืชหมุนเวียนส่วนใหญ่ที่นิยมทำกันจะเน้นการปลูกพืชที่ช่วยในการเสริมสร้างไนโตรเจนด้วยการใช้ปุ๋ยพืชสด นอกจากนี้ยังมีการปลูกไปพร้อมๆ กับพวกธัญพืชทั้งหลายที่ผสมผสานไปกับพืชชนิดอื่นๆ สิ่งเหล่านี้นับได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับการปลูกพืชหมุนเวียนที่จะต้องใช้พืชหลากหลายชนิดเข้ามามีส่วนร่วม หากใช้วิวัฒนาการในการปลูกพืชลักษณะนี้นอกจากจะช่วยในเรื่องของการสร้างผลประโยชน์ในส่วนของการดูแลรักษาดิน การกำจัดศัตรูพืชแล้ว ยังช่วยในเรื่องของการสร้างรายได้ใหม่ๆ ที่ไม่จำเป็นต้องรอพืชชนิดเดียวโตเสมอไป

ในปัจจุบันการปลูกพืชหมุนเวียนถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างได้รับความนิยมอย่างสูง เกษตรกรจำนวนมากเล็งเห็นแล้วว่าการปลูกพืชในลักษณะนี้แล้วระยะยาวจะทำให้พวกเขาลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในเรื่องการกำจัดศัตรูพืชหรือการรักษาสารอาหารในดินได้อย่างมากเลยทีเดียว นอกจากนี้การที่เกษตรกรหันมาปลูกพืชแบบหมุนเวียนยังช่วยให้ผู้บริโภคอย่างเราๆ มีอาหารที่ครบถ้วนในราคาตามฤดูกาลที่ไม่แพงจนเกินไปอีกด้วย เรียกได้ว่าประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างแท้จริง