ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ ตัวอย่างจีโนมข้าว

ข้าวถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างมากของไทย ไม่เพียงแต่จะเป็นพืชที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรทั้งในการบริโภคในประเทศ และต่างประเทศเท่านั้น ข้าวยังถือว่าเป็นอาหารหลักของคนไทย ที่หากเกษตรกรขาดการส่งเสริมให้ปลูกอย่างต่อเนื่อง และมีคุณภาพแล้ว ไทยเราอาจจะเจอวิกฤติทางด้านความมั่นคงทางด้านอาหารได้ไม่วันใดก็วันหนึ่ง ยิ่งบวกกับประชากรที่เพิ่มมากขึ้นทั้งคนไทยด้วยกันเอง กับประชากรที่พลัดถิ่นย้ายเข้ามายิ่งทำให้ความต้องการข้าวมากขึ้นเรื่อยๆ ทางออกเพื่อป้องกันวิกฤติอาหารครั้งนี้ก็คือ การทำจีโนมข้าว สิ่งนี้คืออะไร

จีโนมข้าวคืออะไร

การทำจีโนมข้าว หมายถึง การนำตัวอย่างข้าว (พืช) มาเป็นตัวทดลองเพื่อสำรวจ สแกนหาข้อมูลพันธุกรรมของข้าวทั้งหมด ว่าข้าวที่เราเห็นกันอยู่นี้ ด้านในมีอะไรซ่อนอยู่เพื่อเอาข้อมูลเหล่านั้นมาเป็นฐานเพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลพัฒนาสายพันธุ์ต่อไป ข้อมูลจากการหาจีโนมข้าวจึงมีความสำคัญอย่างมากต่อระบบการปลูกข้าว

ขั้นตอนการทำจีโนมข้าว

ขั้นตอนการทำจีโนมข้าวนั้น ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมาก หากมองภาพกว้าง กล่าวคือ นำตัวอย่างข้าว(พืช) มาทดลอง เพื่อถอดรหัสจีโนมข้าวนั้นออกมาว่ามีอะไรบ้าง ตรงนี้อาจจะมองว่าง่าย แต่กว่าจะเก็บรายละเอียดทั้งหมดได้ครบก็ต้องใช้เวลานานพอสมควร เพื่อได้ชุดแบบร่างรหัสจีโนมข้าวพันธุ์ที่เก็บมาได้ ก็จะเอามาวิเคราะห์แยกแยะแต่ละส่วนของจีโนมข้าวนั้นว่ามีอะไรบ้าง แล้วนำไปวางแผนเพื่อพัฒนาต่อไปว่าจะสามารถทำให้จีโนมข้าวชุดนี้มีอะไรดีขึ้นกว่าเดิมได้อีก

จีโนมข้าว เพื่อพัฒนาสายพันธุ์

สาเหตุแรกที่จะต้องมีการทำจีโนมข้าวก็คือ ความต้องการพัฒนาสายพันธุ์ กล่าวคือพืชเองก็ต้องเจอกับศัตรูมากมายทั้งสภาพแวดล้อม ศัตรูพืช ยาฆ่าแมลง สารพิษ ฯลฯ หากพืชยังเป็นแบบเดิมอยู่โอกาสที่จะตายก่อนการเก็บเกี่ยวมีสูงมาก ดังนั้นเกษตรกรจึงต้องมีการพัฒนาสายพันธุ์พืช เพื่อนำพืชใหม่ไปต่อสู้กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป จีโนมข้าวจึงเข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้ เพราะการพัฒนาโดยการใช้จีโนมข้าว นั่นหมายถึงการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวที่ลึกลงไปถึงระดับลึกของสิ่งมีชีวิตนั้นเลยทำให้การพัฒนาตัวเองของข้าวสายพันธุ์ใหม่ได้ประโยชน์มากกว่าทั้งความอดทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี และทนต่อศัตรูพืช นี่ยังไม่นับรวมถึงข้าวที่ได้จะมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นทั้งปริมาณผลผลิตต่อไร่ และ คุณภาพสารอาหารที่มีอยู่ในข้าวนั้น

จีโนมข้าว เพื่อรักษาพันธุ์ข้าว

การนำข้าวพันธุ์จากต่างประเทศมาปลูกไม่ใช่เรื่องแปลก แต่คงไม่ดีแน่หากเราปลูกข้าวเสียจนลืมพันธุ์ข้าวดั้งเดิมของไทยไป อย่างไรก็ตามเพื่อรักษาสายพันธ์ของข้าวไทยให้คงอยู่ต่อไป การทำจีโนมข้าวเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก อย่างข้าวหอมมะลิไทยที่ดังไปทั่วโลก หากไม่อยากให้เลือนหายไปก็ต้องมีการเอาข้าวหอมมะลิมาทำจีโนมข้าวเพื่อพัฒนาสายพันธ์ให้ดีขึ้นและรักษาเอกลักษณ์ความหอมของข้าวเอาไว้ด้วย หากไม่รักษาไว้บอกเลยว่ามีโอกาสสูญพันธุ์สูงมาก

ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ ตัวอย่างจีโนมข้าว

หลังจากนักวิจัยไทย นักวิทยาศาสตร์ไทยได้พยายามเก็บตัวอย่างข้าวเพื่อเอามาหาจีโนมข้าวอย่างต่อเนื่องยาวนาน พวกเค้าก็ทำสำเร็จด้วยการสร้างสรรค์พันธุ์ข้าวที่ดี มีคุณภาพ ปลูกง่าย ได้ผลผลิตดี ขึ้นมานั่นก็คือ ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ ข้าวกล้องที่ถูกพัฒนาให้กลายเป็นสีม่วงน่ากิน หุงง่ายมากขึ้น ที่สำคัญรสชาติก็ดีด้วยทำให้คนรับประทานได้ง่ายขึ้นกว่าข้าวกล้องแบบเดิมเต็มไปด้วยคุณค่าทางอาหารสูงมาก ส่วนทางชาวนาที่นำไปปลูกก็ยิ้มออกได้เลย เพราะเป็นข้าวที่อึด ถึก ทน ได้ผลผลิตดี แถมยังเป็นข้าวเพื่อสุขภาพขายได้ราคาสูงกว่าข้าวทั่วไป เรียกว่ายิ้มกันถ้วนหน้าทีเดียว นี่แหละผลงานของการทำ จีโนมข้าวไทย