ผักปลอดสารพิษ ความหมายคือ เป็นผักปลอดสารพิษในตอนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต แต่ยังคงใช้สารเคมีในตอนการเพาะปลูก เป็นผักซึ่งมีกระบวนการผลิตจากการใช้สารเคมีสังเคราะห์  ยกตัวอย่างเช่น ธาตุอาหาร  , ปุ๋ยเร่งการเจริญเติบโต  , ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น แต่สารเคมีสังเคราะห์เหล่านี้ล้วนไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภครวมทั้งสิ่งแวดล้อม พอถึงเวลาเก็บเกี่ยวสารเคมีสังเคราะห์เหล่านี้จะไม่มีสารพิษเหลืออยู่อีกแล้ว เพราะสารเคมีสังเคราะห์เหล่านี้ อยู่ในกลุ่มของปุ๋ยเคมีจุลธาตุค่าง ๆ ที่มีอยู่ในพืชอยู่แล้ว

ประโยชน์ของการรับประทานพืชผักที่ปลอดสารพิษ

ในเรื่องของสุขภาพ ถ้าเราทุกคนได้รับประทานผักดีๆ ก็ย่อมจะทำให้ร่างกายแข็งแรง ข้อนี้ทุกคนคงรู้กันดีอยู่แล้ว แต่ความจริงแล้ว ประโยชน์ของการรับประทานพืชผักที่ปลอดสารพิษ ไม่ได้มีแค่นี้ แต่ยังได้รับประโยชน์อย่างทั่วกันในวงกว้าง มาดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้าง

  • ทำให้ได้รับประทานผักที่มีคุณภาพ ปราศจากสารพิษตกค้าง สร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค
  • ถ้าบริโภคผักปลอดสารพิษ เป็นประจำทุกวัน จะทำให้ร่างกายมีสุขภาพดี มีความแข็งแรงมากขึ้น เพราะได้รับวิตามินและสารอาหารจากผักอย่างครบถ้วน
  • ช่วยทำให้เกษตรกรผู้ปลูก มีสุขภาพอนามัยดีขึ้น เนื่องจากเกษตรกรเหล่าไม่ต้องทนดม ทนสัมผัส กับการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
  • ช่วยลดปริมาณการนำเข้าของสารเคมีป้องกันและยากำจัดศัตรูพืชจากต่างประเทศ
  • ช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร เช่น ค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีป้องกันและยากำจัดศัตรูพืชซึ่งลดลงเป็นอย่างมาก
  • เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น เพราะได้ผลผลิตออกมามีคุณภาพดี ทำให้ขายได้ในราคาที่สูงขึ้น หรือ ประมาณ 2 เท่า หากเปรียบเทียบกับผักธรรมดาทั่วไป
  • ช่วยลดปริมาณของสารเคมีที่จะปนเปื้อนเข้าไปในดิน , ในอากาศ , ในน้ำ โดยสารเคมีเหล่านี้มีความเป็นพิษทำให้ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งช่วยลดมลพิษของสิ่งแวดล้อมไปได้อีกทาง ยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัว
  • การบริโภคผักปลอดสารพิษ นอกจากจะช่วยทำให้ชีวิตของเรามีความปลอดภัยมากขึ้นแล้ว ยังนำไปสู่วิถีชีวิตอย่างพอเพียงอีกด้วย

ทั้งนี้ ผักปลอดสารไม่ใช่ผักออแกนิก เป็นผักคนล่ะประเภทกัน เพราะการปลูกผักออแกนิกใช้ความเป็นธรรมชาติสูงมาก คือ ห้ามใช้สารเคมีใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะทั้งระหว่างการเพาะปลูกหรือจนกระทั่งการเก็บเกี่ยว จึงทำให้มีราคาสูงมาก และผักไฮโดรโปนิกส์ เป็นการปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน คือการปลูกพืชในน้ำซึ่งในน้ำนั้นมีธาตุอาหารพืชละลายอยู่

อย่างไรก็ตามถึงแม้จะได้ชื่อว่าเป็นผักที่ปลอดสารพิษแต่คุณผู้อ่านก็อย่าลืมล้างด้วยความพิถีพิถันเหมือนเดิมนะคะ จะได้ปลอดภัยแบบหายห่วงไปเลย