ปลูกผักสลัดขายอาชีพเสริมรายได้หลักแสน

ปลูกผักสลัดขายอาชีพเสริมรายได้หลักแสน
ในปัจจุบันนี้กระแสรักคนสุขภาพกำลังมาแรง ผู้คนทุกเพศทุกวัย เริ่มหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพอย่างจริงจังมากขึ้น ทำให้ยอดขายสินค้าสุขภาพมีราคาดี แน่นอนว่า ผักสด หรือผลไม้ปลอดสารพิษ ได้รับความนิยมมากขึ้นด้วย จนกลายเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ พุ่งทะยานไปหลักแสนบาทต่อเดือน ปลูกผักสลัดขายอาชีพเสริมรายได้หลักแสน ผักสลัดที่กำลังนิยมปลูกในปัจจุบันมีอยู่ 6 ชนิด ได้แก่ กรีนโอ๊ค , เรดโอ๊ค , คอส  , ฟิลเลย์  , บัตเตอร์เฮด , ปัตตาเวีย ส่วนวิธีการปลูกยอดนิยม  

ประโยชน์ของการรับประทานพืชผักที่ปลอดสารพิษ

ประโยชน์ของการรับประทานพืชผักที่ปลอดสารพิษ
ผักปลอดสารพิษ ความหมายคือ เป็นผักปลอดสารพิษในตอนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต แต่ยังคงใช้สารเคมีในตอนการเพาะปลูก เป็นผักซึ่งมีกระบวนการผลิตจากการใช้สารเคมีสังเคราะห์  ยกตัวอย่างเช่น ธาตุอาหาร  , ปุ๋ยเร่งการเจริญเติบโต  , ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น แต่สารเคมีสังเคราะห์เหล่านี้ล้วนไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภครวมทั้งสิ่งแวดล้อม พอถึงเวลาเก็บเกี่ยวสารเคมีสังเคราะห์เหล่านี้จะไม่มีสารพิษเหลืออยู่อีกแล้ว เพราะสารเคมีสังเคราะห์เหล่านี้ อยู่ในกลุ่มของปุ๋ยเคมีจุลธาตุค่าง ๆ ที่ม...

ขนิดของหน้าดินที่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกพืฃผัก

ขนิดของหน้าดินที่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกพืฃผัก
คำว่า ดิน ในทางการเกษตรหมายถึงวัตถุชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้น จากการผุพังของหินรวมทั้งแร่ธาตุต่าง ๆ ผสมเข้ากับซากพืชซากสัตว์ที่ย่อยแล้ว จึงทำให้เกิดเป็น ดิน ขึ้นมาซึ่งเป็นสถานที่ ให้พืช ดอกไม้ ต้นไม้สามารถเจริญงอกงามได้ กว่าจะมาเป็นดินประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ แร่ธาตุ อินทรียวัตถุ หรือ ซากพืช ซากสัตว์ที่เน่าเปื่อย น้ำ อากาศ ขนิดของหน้าดินที่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกพืฃผัก ดินชั้นบน หรือ ชั้นไถพรวน มีความสำคัญต่อการเพาะปลูกพืชมาก เนื่องจากรา

สินค้าที่มีชื่อเสียงในการส่งออกของประเทศไทย

สินค้าที่มีชื่อเสียงในการส่งออกของประเทศไทย
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมในประเทศไทย มีการแข่งขันสูง แต่การส่งออกของไทยนั้นประสบความสำเร็จมากในระดับนานาชาติ ข้าวเจ้าเป็นพืชสำคัญที่สุดของประเทศ ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของตลาดข้าวโลก  การส่งสินค้าทางการเกษตรออกไปขายยังต่างประเทศนั้น เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ ในปัจจุบันนี้มูลค่าการส่งออกของไทยไปยังประเทศกลุ่มอาเซียนนั้นมากกว่ามูลค่าการส่งออกไปยัง ประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นรวมกันเสียอีก โดยในปี พ.ศ. 2544  ไทยเคยส่งสินค้าออกไปยังประเทศสหร...

ปุ๋ยอินทรีย์ กับ ปุ๋ยชีวภาพใช้แตกต่างกันอย่างไร

ปุ๋ยอินทรีย์ กับ ปุ๋ยชีวภาพใช้แตกต่างกันอย่างไร
ปุ๋ย เป็นสารเอาไว้ใส่ลงในดินเพื่อให้ธาตุอาหารแก่พืช ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรให้สูงขึ้น ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเป็นการเพิ่มเติมธาตุสารอาหารของพืชและอาหารสัตว์กลับคืนสู่ระบบนิเวศในดิน เป็นการนำวัสดุอินทรีย์ต่างๆกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง  เป็นการปรับปรุงดินให้มีคุณสมบัติดีขึ้น โดยมีการเพิ่มเติมปริมาณอินทรียวัตถุกลับคืนสู่ดิน ทำให้ดินมีชีวิต การเกษตรในปัจจุบันนี้ ได้มีความพยายามในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี เพื่อให้การผลิตพืชหรือสัตว์มีคุณภาพดีขึ้น เช่น ก...

การดูแลคนท้องตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

การดูแลคนท้องตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
คนท้อง หรือ สตรีที่อยู่ในภาวะตั้งครรภ์นั้น กลุ่มบุคคลที่ต้องได้รับความเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างมากทั้งร่างกายและจิตใจ เนื่องจากร่างกายช่วงนี้จะบอบบาง จิตใจอ่อนไหวได้ง่าย ส่งผลต่อเด็กในครรภ์ได้ แต่การดูแลคนท้องเอง หากเราต้องการยึดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้วย จะมีวิธีการอย่างไรบ้าง เรามีข้อแนะนำมาฝากกัน ความเชื่อต้องอยู่บนพื้นฐานของสติ คนท้องนั้น มักจะเจอเรื่องอย่างหนึ่งเหมือนกัน เป็นเรื่องความเชื่อต่างๆ ว่าต้องทำอย่างนั้นสิ อย่างนี้สิ ถึงจะดี เด็กจะได้แข็งแ

ขั้นตอนการปลุกและประโยชน์พืชหมุนเวียน

ขั้นตอนการปลุกและประโยชน์พืชหมุนเวียน
การเกษตรถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ด้วยความที่ประเทศไทยค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติที่หลากหลาย นี่จึงเหมือนเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่ทำให้บ้านเราค่อนข้างที่จะโชคดีอย่างมากในเรื่องของการเกษตรหลายๆ ประเภท อย่างไรก็ตามหากมองย้อนกลับไปในอดีตการทำการเกษตรของคนไทยยังเป็นการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมคือในอดีตเคยทำกันมาอย่างไรก็จะทำแบบนั้นต่อๆ กันไป ส่งผลให้ในบางครั้งมักเกิดปัญหาต่างๆ ตามมาอย่างมากมาย จนเมื่อเริมมีคนนำเอาวิวัฒนาการต่างๆ เข้า...

แนะนำการพัฒนาบำรุงดิน

แนะนำการพัฒนาบำรุงดิน
ดิน ถือเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญอย่างมากต่อพืช เอาง่ายๆ ว่าหากพืชขาดดินก็คงไม่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ ในความหมายเดียวกันถ้าหากว่าต่อให้พืชมีดินแต่ดินนั้นไร้ซึ่งคุณประโยชน์ ขาดสารอาหารที่เหมาะสมก็ไม่สามารถที่จะทำให้พืชเจริญเติบโตไปได้ด้วยเช่นเดียวกัน เกษตรกรหรือแม้แต่นักวิทยาศาสตร์หลายๆ คนจึงพยายามที่จะค้นคว้าหาวิธีในการพัฒนาบำรุงดินเพื่อให้ดินสามารถสร้างประโยชน์ได้สูงสุด ทั้งนี้หากว่าดินสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพผลลัพธ์ของพืชที่ออกมาก็จะมีเปี่ย...

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตด้วยการพัฒนาที่ดินแบบง่ายๆ

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตด้วยการพัฒนาที่ดินแบบง่ายๆ
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการเพาะปลูกสูงเป็นอันดับต้นๆของเอเชียเลยก็ว่าได้แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ก็ประสบกับปัญหาในเรื่องของดินเป็นจำนวนมาก เช่นดินเค็ม ดินเปรี้ยวจัด ดินอินทรีย์ ดินทราย ดินกรด ดินลูกรัง ดินตื้น โดยเฉพาะดินที่มีการชะล้างพังทลายและดินในพื้นที่ราบสูง ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาสำคัญในการเพาะปลูกของเกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกจนถึงปัจจุบันไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากพื้นดินได้เต็มที่ ผลที่เห็นได้ชัดก็คือการเจริญเติมโตของพืชไม่ดีอีกทั้งยังให้ผลผลิตที่ต่ำ...

ภัณฑรักษ์ แก้วพลี

ภัณฑรักษ์ แก้วพลี
ภัณฑรักษ์ แก้วพลี เป็นอกีหนึ่งเกษตรกรตัวอย่างที่ได้สร้างรายได้ให้กับตัวเอง ปีละ 1ล้านบาท ด้วยการทำเกษตรผสม 5 ไร่ โดยปลุกผักที่กินได้พวกผักหวาน 8,000 ตัน ผักชะอม 3,000 ต้นหอม 300 เสม็ดชุม 200 ต้น มะตูหอม 100 ต้น  ต้นมันปู 200 ต้น มะละกอก 100 ต้น มะม่วง 400 ต้น มะนาว 400 ต้น ฝรั่ง 120 ต้น ทุเรียน 120 ต้น และเลี้ยงปลาในบ่อ เป็นการผสมผสานกันที่ยอดเยี่ยม