เกษตรกรรม

เกษตรกรรมยังถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่นับว่ามีความอันตราย ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแต่เป็นทั่วโลกที่มีความเสี่ยงที่จะเป็รโรคที่เกี่ยวกับบอด และสูญเสียการได้ยินเนื่องจากเสียงรบกวน โรคผิวหนัง และโรคมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมี