เป็นเรื่องน่ายินที่ดีชาวเกษตรกรไทย ในจังหวัดโยสธรสามารถสร้างโอกาสที่ดีในการผลิตแหล่งอาหารที่ปลอดภัยกับเหล่าผู้บริโภคได้มากขึ้น โดยทางเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดยโสธรนั้น ได้ประกาศจัดงาน มัศจรรย์ข้าวใหม่ อินทรีย์ วิถียโสธร โดยภายในงานเรียกว่ามีการตกแต่งประดับประดาไปด้วยกองฟางมากมาย เพื่อให้เข้ากับธีมของงาน แสดงถึงวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ชาวอีสาน โดยงานนี้จัดขึ้นที่บริเวณหน้าศาลากลางเก่าของจังหวัดยโสธร ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ปี 2561

โดยทางสมาชิกของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ได้มีโอกาสพูดกับถึงงานนี้ว่า “งานนี้จัดขึ้นมาเพื่ออยากให้ทุกคนได้รู้จักวีถีชีวิตของเราให้มากขึ้น รวมถึงการสร้างโอกาสที่คนทั่วไป สามารถเข้าถึงชาวบ้านเกษตรกร ได้พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น” และยังมีเพิ่มต่ออีกว่า “ในอนาคตนั้น เราอยากจะให้คนกรุงก็รู้ว่าพี่น้องชาวชนบทก็มีความสามารถเช่นกัน และอยากจะส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารรต่าง ๆ ไปทั่วไทย หรืออาจจะต่างประเทศเลยก็ได้

ซึ่งภายในงานนี้ก็เต็มไปด้วยผู้คนที่สนใจร่วมงานมากมาย โดยเฉพาะชาวเกษตรกรด้วยกันเอง โดยไฮไลท์ของงานอยู่ที่การทำอาหารเมนูหนึ่งที่เรียกว่าพาข้าว เป็นการทำข้าวหลามด้วยวิธีการนำข้าวใหม่มาเผ่า ทำให้ได้รสชาติที่แปลกใหม่ แตกต่างจากข้าวหลามที่เราเคยกินกันทั่วไป และที่น่ายินดีของพี่น้องชาวเกษตรกรก็คือทางงานได้มีจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ คอยให้คำแนะนำในด้านเกษตรกรรม เช่นวิธีปลูกพืชต่าง ๆ หรือการนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ ๆ อย่างคุกกี้ข้าวไรซ์เบอรี่ หรือ โดนัทข้าวหอมมะลิ ที่หลาย ๆ ภาคนั้นเริ่มทดลองทำออกมาขายกันแล้ว

เราได้มีโอกาสไปพูดคุยกับ พี่อุบลอยู่ หว้า และได้บอกกับเราว่า ข้าวนั้นไม่ใช่อาหารทั่ว ๆ ไป แต่เป็นอาหารที่อยู่คู่กับมนุษย์มานานแล้ว โดยเฉพาะเราชาวไทย ที่มีการนำมาเพาะปลูกกันแทบทุกภูมิภาค และอยู่คู่กับคนไทยมานับหลายพันปี ดังนั้นมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นตัวตนของคนไทย เมื่อใครคิดถึงคนไทยจะติดนึกถึงข้าวไทย ข้าวหอมมะลิ และวันนี้เราก็มีข้าวใหม่อินทรีย์ ซึ่งเราภูมิใจอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอาชีพเกษตรกร ไปพร้อม ๆ กับรักษาวัฒนธรรมของไทยไปควบคู่กัน ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่สมัยนี้มักจะไม่ค่อยได้รู้จักวิถีชีวิตดั้งเดิมของไทยกันแล้ว อยู่แต่ในเมืองหลวง ก้มหน้า ก้มตาดูมือถือกันทั้งวัน ในการจัดงานวันนี้จึงเป็นเรื่องดีที่จะช่วยเผยแพร่สิ่งต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นั่นเอง