การนำมะนาวไปปลุกในบ่อซีเมนต์ทำให้สามารถปลูกมะนาวนอกฤดูได้ ซึ่งก็ไม่ได้ยากกว่าการปลูกในแปลกทั่วไป อีกทั้งการจัดการก็ง่าย เพราะต้นที่อยู่ในบ่อซีเมนต์ก็จะเป็นพุ่มเท่าเหมือนกับการปลูกในแปลงนั้นเอง พื้นที่ในการปลูกนั้นต้องมีแดดที่ส่องถึง และในตอนที่ฝนตกนำจะต้องไม่ขังตรงบรรเวณที่ปลูก แนะนำให้เว้นพื่นที่ในการปลูกประมาน 3×4,4×4,4×5 เมตร

เว้นบ่อมะมาน

การเลือกใช้ดิน มีสว่นผสมอยู่ด้วยกัน 3 ชนิด ได้แก่หน้าดิน มูลวัวเก่า แกลบเศษไม้ ให้นำเอามาคลุกให้เข้ากันหลังจากที่ใส่ดินลงไปในซีเมนแล้วให้ทำการขุดตรงกลางให้มีขนาดที่พอดีกับกิ่งชำ ไม่ควรขุดลึก และทำการกลบดินให้แน่นพอดีและสุดท้ายให้ปักไม้ค้ำลงไปแล้วรดน้ำต้นไม้เป็นอันเสร็จ