รถแทรกเตอร์คืออะไร ?

รถแทรกเตอร์ เป็นอีกหนึ่งเครื่องทุ่นแรงของเกษตรกรยุคใหม่ โดยมันสามารถใช้งานได้งานมากกว่าใช้วัว – ควาย ซึ่งแตกต่างจากในสมัยก่อน อีกยังมีความสามารถอย่างหลากหลาย แบ่งการใช้งานออกตามประเภทของรถแทรกเตอร์ชนิดนั้นๆ ในปัจจุบันมีบริษัทชั้นนำต่างๆ ผลิตรถแทรกเตอร์ออกมาเพื่อตอบสนองการใช้งาน ในภาคเกษตรกรรมต่างๆ สามารถทำได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ไถ – พรวน , ลากจูงเครื่องจักรในไร่ , ไถกลบหน้าดิน , สูบน้ำ , ปั่นไฟ และอื่นๆอีกมากมาย

รถแทรกเตอร์ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นพาหนะ ใช้ในการลาก , จูง , ดัน อุปกรณ์เครื่องมือหรือส่วนต่อพ่วง เพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร เช่น เปิดหน้าดิน , ไถกระทะ , ปราบดิน หรือ ลากเทรลเลอร์ ตาม ไร่ , สวน , นา เป็นต้น ซึ่งยานพาหนะชนิดอื่นๆไม่อาจเข้าถึงได้ ก็จำเป็นต้องการอาศัยการใช้งานของรถแทรกเตอร์ทั้งสิ้น ตลอดจนนำไปใช้ในภาคเกษตร , ทำเหมือง , ทำถนน , พัฒนาที่ดิน หรือบุกเข้าไปยังพื้นที่ที่รถยนต์ทั่วไปเข้าไม่ได้ บางครั้งก็นำไปใช้ในโรงงานอุสาหกรรมบางประเภทได้ หรือในโรงสีก็ใช้ได้เช่นกัน

รถแทรกเตอร์มีกี่ประเภท?

มีการแบ่งประเภทการใช้งานของรถแทรกเตอร์ออกเป็นหลายชนิด โดยใช้กับลักษณะแตกต่างกันไป สำหรับการประเภท ในที่นี้ จะขอแบ่งประเภทออกเป็น 2ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

  • รถแทรกเตอร์ 2 ล้อ
  • รถแทรกเตอร์ 4 ล้อ

สำหรับรถแทรกเตอร์ 2 ล้อ จะโดนส่งกำลังจากเครื่องยนต์มายัง 2ล้อหลัง และรถแทรกเตอร์ 4 ล้อ เครื่องยนต์จะขับกำลังไปยังล้อทั้ง 4 นั่นเอง

รถแทรกเตอร์ 2 ล้อ ได้รับออกแบบรวมทั้งพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนนำมาใช้งานในไร่ – นาต่างๆ ได้อย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบันนี้ รถแทรกเตอร์ 2 ล้อ สามารถแบ่งออกเป็นอีก 4 ประเภท ได้แก่

  • Standard Tread
  • Row Crop
  • High Clearance
  • Low Profile

ในแต่ละแบบนั้นมีความสามารถแตกต่างกัน เพื่อใช้ในพื้นที่เกษตรหลายชนิด

รถแทรกเตอร์ 4 ล้อ ขับเคลื่อนเครื่องยนต์มายัง 4 ล้อ เหมาะกับการนำมาใช้งานใน พื้นที่ทางเกษตรอันอ่อนนุ่ม หรือมีขี้โคลน ขี้เลน จำนวนมาก ถ้าใช้รถที่มีกำลังน้อยกว่านี้อาจทำให้ติดหล่มได้ เพราะฉะนั้นการเลือกรถแทรกเตอร์แบบขับเคลื่อน 4 ล้อนี้ จะช่วยให้เข้าถึง พร้อมขับเคลื่อนไปยังพื้นที่เปียกชุ่ม ลื่น ตลอดจนพื้นที่ซึ่งมีวัชพืชมาก ทำให้การขับเคลื่อนรถแทรกเตอร์ 2 ล้อ นั้นเข้าไปได้ยาก โดยแบ่งออกเป็น 2แบบ คือ

  • Front Wheel Auxiliary Drive คือ ปรับแต่งให้ล้อหน้าขับเคลื่อนได้เช่นเดียวกับล้อหลัง หากแต่ล้อหน้าก็ยังคงเล็กกว่าล้อหลัง
  • True 4 Wheel drive คือ รถแทรกเตอร์แบบไร้การปรับแต่งใดๆ เครื่องยนต์จะส่งกำลังไปที่ล้อทั้ง 4 ล้อทั้ง 4จะมีขนาดเท่านั้นทั้งหมดทั้งล้อหน้าและล้อหลัง