กระวาน เป็นเครื่องเทศที่ทำจากเมล็ดของพืชหลายชนิดในสกุล Elettaria และ Amomum ในตระกูล Zingiberaceae ทั้งสองจำพวกมีถิ่นกำเนิดในอนุภูมิภาคอินเดียและอินโดนีเซีย โดยความโดดเด่นเด่นที่สามารถสังเกตุได้จากเมล็ดที่เป็นฝักเมล็ดเล็ก ๆ ของพวกมัน การหลักฐานในอดีต มันเคยใช้เพื่อการค้าครั้งแรกในแถบศรีลังกา โดยมักจะเติบโตอยู่ในป่าลึกที่เจริญสมบูรณ์ จนกระทั่งปัจจุบันนี้มีการนำไปเพาะปลูกในหลายประเทศ จึงสามารถพบเห็นมันได้ทั่วไป เช่นกัวเตมาลามาเลเซียและแทนซาเนีย แถมยังเคยนำไปเพาะปลูกขนาดใหญ่ในกัวเตมาลาก่อนช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 และในปี 2000 ได้กลายเป็นสินค้าส่งออกที่มีความต้องการในตลาดสูง โดยเฉพาะประเทศอินเดีย กระวาน ถือเป็นเครื่องเทศที่มีราคาแพงที่สุดเป็นอันดับสามของโลก รองจากวานิลลาล และหญ้าฝรั่น

กระวานเป็นรสและกลิ่นที่แรงมาก โดยเฉพาะในด้านของรสชาติที่มีเอกลักษณ กระวานสีดำมีกลิ่นควันมากขึ้น แต่ไม่ขม โดยกลิ่นมีความเย็นบางคนคิดว่าคล้ายกับสะระแหน่ ในส่วนของกระวานเขียวก็มีราคาแพงไม่แพ้กัน แต่มีรสชาติที่อ่อนกว่า และมักจะเก็บไว้ในรูปแบบฝักดีที่สุด หากมีอากาศเข้า หรือนำออกมาวางไว้ข้างนอกเป็นเวลานาน จะส่งผลเสียต่อรสชาติ ทำให้รสที่มีผิดเพี้ยนไป ในขณะเดียวกัน การบดเพื่อทำให้มันเป็นผงจะทำให้คุณภาพการเก็บรักษา และราคาของมันลดต่ำตามลงไปด้วย ส่วนใหญ่จึงขายกันในแบบสด ๆ หรือที่ไม่ผ่านกระบวนการผลิตใด ๆ

ส่วนใหญ่แล้วมันถูกนำไปใช้ประกอบการทำอาหารอินเดีย ด้วยวิธีการนำไปอบโดยเฉพาะในประเทศแถบตอนเหนืออย่างสวีเดน นอร์เวย และฟินแลนด์ ที่ชาวเมืองมักจะนำไปทำอาหารพื้นเมืองรับประทานกัน ในส่วนของกระวานเขียว มักจะนำไปเป็นส่วนประกอบอาหารจานหวาน และในแบบพื้นเมืองก็มีการนำไปเป็นเครื่องผสมในกาแฟ หรือชาอีกด้วย ในกระวานนั้นประกอบไปด้วยน้ำมันหลากหลายชนิด ซึ่งเป็นที่มาของรสชาติที่กลมกล่อมของมัน

ทั่วโลกมีความต้องการมันสูงมาก และกำลังผลิตนั้นก็ไม่เพียงพอ โดยมีผู้ผลิตรายใหญ่คือกัวเตมาลา โดยมีอัตราการผลิตอยู่ที่ 25,000 ถึง 29,000 ตันต่อปี ซึ่งมันถูกนำไปปลูกครั้งแรกจากการแนะนำของ Oscar majus Kloeffer ในปี 1914 ไม่นานอินเดียก็กลายเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สองของโลก ด้วยผลผลิต 15,000 ตันต่อปีโดยประมาณ ด้วยความต้องการที่เพิ่มขึ้นของตลาดในปี 1980 โดยเฉพาะประเทศจีน ทำให้พวกเขาเร่งหาแหล่งผลิตใหม่ หรือการลงทุนผลิตเองในที่ราบสูงของจีน ลาว และเวียดนาม โดยราคากระวานอยู่ที่ประมาณ 500 บาท ต่อกิโลกรัมสำหรับกระวานเขียว ถ้าเป็นกระวานดำจะอยู่ประมาณ 300 – 400 บาท