แนวทางของการเกษตร 4.0 ที่สามารถทำตามได้

การเข้ามาของเทคโนโลยีที่ก้าวไกลมากขึ้น เทคโนโลยีสามารถเข้าถึงทุกคนได้มากขึ้น ง่ายขึ้น จนตอนนี้โลกกำลังเข้าสู่ยุค IOT (internet of things)มากขึ้น เรามองไปทางไหนจะเห็นการเข้ามาของเทคโนโลยีทำให้การทำงานเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นเร็วขึ้นดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทางด้านการเกษตรกรรมเองก็เช่นกันมีการพัฒนาตัวเองด้วยเหมือนกัน ที่เค้าเรียกกันว่า แนวทางเกษตร 4.0 แนวคิดนี้เค้ามีรายละเอียดอะไรบ้าง

 กลุ่มอาหาร ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

อย่างแรกที่มีความสำคัญมาเป็นอันดับหนึ่งเลยก็คือ สินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร หากเป็นแบบเดิมอย่างแรกที่เห็นเลยจะเป็นการทำเกษตรเชิงเดี่ยว มีที่เท่าไร ปลูกอย่างเดียวไปเลย ทีนี้ก็แข่งขันกันปลูกอย่างเดียวกันหมด สุดท้ายตัดราคากันจนตายไปด้วยกัน มาเป็นแบบใหม่ด้วยการปลูกแบบผสมผสาน ตามหลักไร่นาสวนผสม สองจะมีการปรับวิธีการปลูกให้ได้ผลผลิตมากขึ้นกว่าเดิม ภายในพื้นที่จำกัดอย่างเดิม ไม่ว่าจะเป็นการ ลดพื้นที่ระหว่างต้นลงของชาวสวน หรือสามีการปลูกพืชสายพันธุ์ใหม่ที่มีความคงทนต่อสภาพแวดล้อมและให้ผลผลิตได้ดีมากขึ้น ทั้งในด้านปริมาณ และ คุณภาพ อย่างสวนผลไม้มะม่วงก็จะมีมะม่วงพันธุ์ใหม่ที่ผ่านการตัดต่อพันธุกรรมมาแล้วให้ได้ผลผลิตลูกใหญ่ขึ้น เป็นต้น

กลุ่มสาธารณะสุข

อาหารเป็นยา เราอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างสำหรับคำกล่าวนี้ ซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ ทีนี้การเกษตร 4.0 จะปรับให้เรื่องนี้มีความสมบูรณ์มากขึ้นไปอีก กล่าวคือ อาหารที่เกษตรกรปลูกขึ้นมานั้นจะต้องมีคุณภาพ สารอาหารครบถ้วน กินแล้วสุขภาพร่างกายแข็งแรง ห่างไกลจากโรค และสอง เราจะต้องมีการปลูกพืชสมุนไพรให้มากขึ้น เพื่อเอาไปแปรรูปเป็นยาแบบที่ลดการใช้สารเคมีให้มากที่สุดด้วย

กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ

มาที่กลุ่มสาม อันนี้เราจะสำคัญและเปลี่ยนแปลงการเป็นเกษตรกรยุคใหม่ไปตลอด นั่นก็คือ การทำงานจากเดิมที่ใช้แรงงานคน หรือ แรงงานสัตว์เข้ามาเป็นหลัก จนเปลี่ยนมาเป็นแรงงานเครื่องจักร ทีนี้เราจะยกระดับจากเครื่องจักรด้วยการใช้สมองอัจฉริยะที่เรียกว่า Ai เข้าไปควบคุมการทำงานของเครื่องจักร เครื่องกล เหล่านั้นให้สามารถทำงานได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น และสะดวกมากขึ้น อย่างเช่นการเอาโดรน มาบินสำรวจพื้นที่เพาะปลูกแล้วถ่ายภาพจากมุมสูงลงมาแทนที่จะเป็นการเดินสำรวจแบบเดิม หรือ อาจจะใช้โดรนเพื่อพ่นยาฆ่าแมลง แทนที่การเดินฉีด แบบนี้เป็นต้น ในอนาคตจะมีการติดตั้งเสาสัญญาณเพื่อตรวจสอบสภาพแรงลม ปริมาณน้ำฝน  รวมถึงตรวจสอบสภาพดิน ความเป็นกรดด่าง เพื่อวิเคราะห์ดินว่าจะต้องแก้ไขอย่างไรได้ด้วย

กลุ่มดิจิตอล โปรแกรมอัจฉริยะ

การจะควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ ก็จะต้องสอดคล้องกับอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือ โปรแกรม แอพพลิเคชั่นที่จะเกิดขึ้นตามมาในอนาคต ซึ่งชาวเกษตรกร อาจจะควบคุมการทำงานของเครื่องมือ เครื่องจักร ไม่ว่าจะเป็นโดรน หุ่นยนต์ กล้องวงจรปิด จากโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวได้เลย ยังไม่หมดจากการวิเคราะห์ของ Ai และ การใช้ Big data จะทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลทำได้ง่ายมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างเรื่องดิน อาจจะมีการเก็บตัวอย่างไปวิเคราะห์เอง จากนั้นส่งผลวิเคราะห์ไปยังผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาทางแก้ไขดินให้มีคุณภาพ ปลูกพืชได้ตามต้องการแบบนี้ก็ อันนี้เรายังไม่รวมถึงการใช้โปรแกรมสำหรับซื้อขาย รับ ส่ง สินค้าทางการเกษตรที่จะทำให้แม้ว่าเราอยู่ที่บ้าน ก็สามารถส่งสินค้าไปขายต่างประเทศได้อีกด้วยนะ

ซึ่งทั้งหมดนี้จะเห็นว่า แนวคิดของเกษตร 4.0 จะปรับแนวทางการทำงานของเกษตรกรให้เปลี่ยนแปลงไปแบบที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป จะทำให้งานได้คล่องแคล่วมากขึ้น รวมถึงยังเป็นการทำงานที่ตอบโจทย์เกษตรกรรุ่นใหม่ที่กำลังจะสืบทอดกิจการต่อจากพ่อแม่อีกด้วย ใครที่ยังไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้เริ่มทำได้แล้ว