การปลูกยางพารานั้นไม่ใช่เรื่องยาก โดยเฉพาะในประเทศไทย เพราะพื้นที่ภูมิประเทศส่วนใหญ่ของเราเหมาะสมที่จะทำการปลูกต้นยางเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในภาคใต้ของบ้านเรา แต่อย่างไรแล้ว เราก็ยังคงเห็นชาวบ้านปลูกกันอยู่ทุกภาคของประเทศไทย ถึงแม้ว่ามันจะปลูกง่าย แต่ก็จำเป็นต้องมีความรู้ และความอดทนด้วย วันนี้เราจึงจะมาสอนวิธีการปลูกยางพาราอย่างไร ให้ได้ผลผลิตที่ดีสุด พร้อมกับประหยัดต้นทุนต่อไร่ให้ได้มากที่สุด ถ้าพร้อมแล้ว ตามไปดูกันเลย

การเริ่มต้นปลูกยางพารา อันดับแรกคือต้องหาสถานที่ในการเพาะปลูกเสียก่อน โดยพื้นที่ในการเพาะปลูก จะต้องเป็นพื้นที่ราบ และไม่มีน้ำท่วมขัง ดินควรจะเป็นดินร่วน และมีหน้าดินลึก และที่สำคุญคือระดับความเป็นกรดด่างนั้น จะต้องไม่มากกว่า หรือน้อยกว่า 4.5 – 5.5 ซึ่งเป็นระดับที่ต้นยางสามารถเจริญเติบโตได้ดีที่สุด รวมถึงเรื่องอุณภูมิในพื้นที่ก็ส่งผลในการเติบโตด้วยเช่นกัน โดยต้นยางจะโตเร็วเมื่ออยู่ในอุณภูมิไม่เกิน 27 องศาเซลเซียส เมื่อมีพื้นที่แล้ว ควรทำการพรวนดินเป็นอย่างน้อย 2 – 3 ครั้ง เพื่อกำจัดวัชพืช และเตรียมปรับหน้าดินให้พร้อมในการปลูกต้นยาง

ในการปลูกยางพารา ขนาดหลุมที่เหมาะสมที่สุดคือขนาดรัศมี 50 เซนติเมตร และห่างกันประมาณจากแถวตรงข้าม 2 เมตร และระยะห่างจากแถวเดียวกัน 8 เมตร การจะนำมาลงควรจะคัดเฉพาะต้นกล้าที่โต และแข็งแรงพอจะเคลื่อนย้าย เมื่อนำมาลงแล้วควรจะอัดปุ๋ยหมักลงไปด้วยประมาณ 20 กิโลกรัมต่อ 1 หลุม ในวิธีการบำรุงสามารถพ่นปุ๋ยน้ำในทุก ๆ 7 วัน เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของต้นยางพารา พอต้นยางพาราได้พอประมาณ 20 วันแล้ว เราสามารถที่จะเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยทางใบได้ โดยปริมาณที่เหมาะสมคือทุก ๆ 1 เดือนเป็นอย่างต่ำ ส่วนโรคที่เรามักจะเจอปัญหากันก็คือพวกโรคใบร่วง หรือผักเน่า และอาจมีแมลงรบกวนเพิ่มเติม วิธิป้องกันนั้นก็ไม่ยาก ใช้ยาฆ่าศัตรูพืชที่หาซื้อได้ในร้านค้าทั่วไป

พอเมื่ออายุเข้าครบปีที่ 7 เราสามารถที่จะทำการกรีดยางได้แล้ว โดยการกรีดยางแนะนำว่าควรกรีดที่ความสูงประมาณ 150 จากพื้นดิน โดยวิธีกรีดก็ใช่ว่าจะกรีดลงไปมั่ว ๆ จะต้องกรีดทำมุมประมาณ 30 องศา แต่ข้อควรระวังคืออย่ากรีดจนถึงเนื้อไม้ เพราะทำให้เชื้อโรคเข้าเล่นงานต้นยางจนตายได้ เมื่อกรีดเสร็จก็จะมาทำการติดรางน้ำยางสำหรับรองน้ำยางที่ไหลออกมา แค่นี้เราก็จะมียางที่ให้ผลผลิตไปอีกหลายปีนับจากที่กรีดได้ครั้งแรก แต่ในทุก ๆ ปี ควรจะมีการปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับรองว่าต้นยางองคุณจะอยู่คู่ไปกับเราอีกนาน