‘ เครื่องมือเครื่องไม้ทางเกษตร ’ เป็นเครื่องมือช่วยสร้างความสะดวกให้แก่การปฏิบัติงานทางเกษตร ให้เกิดความรวดเร็ว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดแรงของเกษตรกร อุปกรณ์การเกษตรทำจากวัสดุหลากชนิด ทั้งทำจากโลหะ , พลาสติก , ไฟเบอร์ หรือจากวัสดุธรรมชาติ โดยเกษตรกรไทยยุคใหม่ ก็จำเป็นต้องปรับตัวให้เท่าทันกับการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆมาประยุกต์ใช้ สู่ ‘เกษตรกรไทย 4.0’ ที่เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ากับวิถีชีวิตของชาวเกษตรได้อย่างทันสมัย

แนะนำเครื่องมือการเกษตรที่ช่วยประหยัดเวลา

“Smart Farm Kit” อุปกรณ์ควบคุมการรดน้ำอัจฉริยะ

‘น้ำแล้ง’ จัดเป็นมหันตภัยอันเลวร้ายของเกษตรกรไทยที่ต้องเจอในทุกๆ ปี เมื่ออยู่ในช่วงน้ำแล้ง การสูบน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติย่อมเป็นไปได้ยากเพราะน้ำเหือดแห้งหมด ด้วยเหตุนี้ เกษตรกรไทยยุคใหม่ จึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวให้ทันผ่านวิธีนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ โดยทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดตัว “Smart Farm Kit” อุปกรณ์ควบคุมการรดน้ำอัจฉริยะ ซึ่งมีส่วนประกอบเพียงแค่ 3 ส่วน ได้แก่ ระบบควบคุม เปิด – ปิดน้ำ , ระบบเซ็นเซอร์เพื่อติดตามสภาพดินฟ้าอากาศ , ระบบสั่งงานผ่าน Smartphone ช่วยลดการใช้น้ำในตอนทำเกษตรได้ไม่ต่ำกว่า 3 เท่า ด้วยต้นทุนราคาเพียง 1,000 บาทเท่านั้น สามารถใช้กับพื้นที่ดินแปลงเกษตรขนาด 1 ตารางกิโลเมตร หรือ 625 ไร่ ทั้งนี้เกษตรกรทั่วประเทศเข้าถึงได้โดยหาซื้ออุปกรณ์ เพื่อนำมาประกอบเองในราคา 1,000 บาท หรือถ้าเกษตรกรคนใด ปราศจากทักษะทางด้านเทคโนโลยี ก็สามารถขอคำแนะนำ ได้จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ด้วย

โดรน ช่วยลดต้นทุนพร้อมประหยัดแรง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ออกรายงานว่า วิธีนำโดรนมาใช้กับการเกษตรเป็นทางเลือกอันน่าสนใจ เพราะมีความแม่นยำสูง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้า , ช่วยลดต้นทุนการผลิต , ประหยัดเวลา , ประหยัดแรงงานคน ตลอดจนควบคุมคุณภาพการผลิตของสินค้าเกษตรได้อย่างแม่นยำ

ถ้าไทยนำเทคโนโลยีโดรนเข้ามาประยุกต์ใช้ จะทำให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตได้มากถึง 1,100 ล้านบาท จากทั่วประเทศ มีการคาดว่าจะลดต้นทุนการผลิตได้มากถึง 6,000 ล้านบาทในอีก 4 ปีข้างหน้า เมื่อนำมาตั้งสมมติฐานของพื้นที่เป้าหมายซึ่งเป็นนาขนาดใหญ่ขนาด 1,512 แปลง ในปี 2018 และเพิ่มเป็น 7,000 แปลง 2022 จากประเทศการเกษตรพบว่ามีความก้าวหน้าสูง แน่นอนว่าโดรนก็จะมีราคาถูกลง โดยสามารถนำไปใช้ในขั้นตอนสำรวจพื้นที่ทางเกษตรขนาดใหญ่ , การวิเคราะห์ดิน , เพาะปลูกเมล็ดพันธุ์ รวมทั้งยังสามารถวิเคราะห์เวลาในฤดูเก็บเกี่ยวได้อย่างแม่นยำอีกด้วย มีทักษะในการสร้างแผนที่ภายใต้รูปแบบ 3 มิติ ส่งผลให้เกษตรกรคิดวิเคราะห์พร้อมวางแผนในการเพาะปลูกได้ง่ายขึ้น โดยแสดงถึงแนวโน้มที่ดีของการพัฒนา ‘เกษตรกรไทย 4.0’