ความปลอดภัยในการทำเกษตร

<span style=ความปลอดภัยในการทำเกษตร">
เกษตรกรรมยังถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่นับว่ามีความอันตราย ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแต่เป็นทั่วโลกที่มีความเสี่ยงที่จะเป็รโรคที่เกี่ยวกับบอด และสูญเสียการได้ยินเนื่องจากเสียงรบกวน โรคผิวหนัง และโรคมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมี

แรงงานเกษตรกรรม

<span style=แรงงานเกษตรกรรม">
สำหรับประเทศไทยถือว่ามีการจ้างงานใจภาคเกษตรกรรมสูงมาก โดยคิดจากทั่วโลกถือว่ามีอยู่ประมาน 70 % ของการจ้างงาน และมีการจ้างงานที่เป็นผู้หญิงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ใหญ่ที่สุดกว่าอุสหกรรมใดๆ

เกษตรกรรมร่วมสมัย

<span style=เกษตรกรรมร่วมสมัย">
หลายปีที่ผ่านมาการเกษตรมีผลิตผลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก และได้มีการทดแทนปุ๋ยสังเคราะห์ และสารกำจัดศัตรูพืช ที่ช่วยในเรื่องการสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางน้ำ ซึ่งดีกว่าการทำการเกษตรแบบเดิม เพราะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม