แนะนำสมุดเขียวเกษตรกร คืออะไร

แนะนำสมุดเขียวเกษตรกร คืออะไร
สมุดทะเบียนเกษตรกร หรือ ที่ใครหลายๆ คนเรียกกันว่า สมุดเขียวเกษตรกร คืออะไรหลายๆ คนอาจจะยังไม่ทราบหรือยังไม่รู้จักกับสมุดเล่มเขียวของชาวเกษตรกร มาทำความรู้จักกับหน้าที่และประโยชน์ของมันกันดีกว่า คนที่ได้ถือเล่มเขียวนั้น จะถูกเรียกว่า “หัวหน้าครัวเรือนเกษตรกร” คนที่ถือสมุดเล่มเขียวนั้น ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นคนเดียวกับ เจ้าบ้านในเล่มทะเบียนบ้าน เพราะว่าหน้าที่หลักๆ ของผู้ที่ถือสมุดเล่มเขียว คือ การทำการเกษตรในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ เพราะหากเจ้าบ้านไม่ได้ทำก...

ความปลอดภัยในการทำเกษตร

<span style=ความปลอดภัยในการทำเกษตร">
เกษตรกรรมยังถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่นับว่ามีความอันตราย ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแต่เป็นทั่วโลกที่มีความเสี่ยงที่จะเป็รโรคที่เกี่ยวกับบอด และสูญเสียการได้ยินเนื่องจากเสียงรบกวน โรคผิวหนัง และโรคมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมี

แรงงานเกษตรกรรม

<span style=แรงงานเกษตรกรรม">
สำหรับประเทศไทยถือว่ามีการจ้างงานใจภาคเกษตรกรรมสูงมาก โดยคิดจากทั่วโลกถือว่ามีอยู่ประมาน 70 % ของการจ้างงาน และมีการจ้างงานที่เป็นผู้หญิงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ใหญ่ที่สุดกว่าอุสหกรรมใดๆ

เกษตรกรรมร่วมสมัย

<span style=เกษตรกรรมร่วมสมัย">
หลายปีที่ผ่านมาการเกษตรมีผลิตผลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก และได้มีการทดแทนปุ๋ยสังเคราะห์ และสารกำจัดศัตรูพืช ที่ช่วยในเรื่องการสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางน้ำ ซึ่งดีกว่าการทำการเกษตรแบบเดิม เพราะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม